هوش هیجانی و کاربردهایش
محسن بلنج

هوش هیجانی و کاربردهایش

احسان رفیعی 1399/01/19 110

مجموعه مقاله های هوش هیجانی آکادمی ارمغان ، در مراحل اولیه‌ی تدوین و ارائه هستند.

بنابراین، آن‌چه را تا کنون ارائه شده، بیشتر می‌توان مقدمه‌ای بر هوش هیجانی (و نه آموزش هوش هیجانی) دانست.

تا کنون دانشمندان زیر در مقالات نگارش شده توسط ما در حیطه  هوش هیجانی معرفی شده‌اند:

 دانیل گلمن
 آنتونیو داماسیو
 هوارد گاردنر
 

اشنایی با دانشمندان هم به آن علت است که نقش ان ها در آموزش هوش هیجانی به زبان ساده و ترویج این مفهوم بسیار پررنگ بوده و به سادگی نمی‌توانیم نام و نگاه او را از بحث هوش هیجانی جدا کنیم.

هوش هیجانی چیست؟ تعریف هوش هیجانی و مثال برای هوش هیجانی

 تعریف هوش هیجانی چیست؟ :: در ادامه قرار خواهد گرفت::

 تعریف خلق :: در دست نگارش::

 تعریف هیجان و احساس :: در دست نگارش::

 

چرا باید برای تقویت هوش هیجانی وقت بگذاریم؟
 

حتی اگر پاسخ این سوال برایتان شفاف است، می‌توانید نکاتی را که در مقاله با این مضمون فهرست شده مرور کنید و وضعیت خود را – به شکل کلی و کیفی – در حوزه‌ی هوش هیجانی ارزیابی کنید.

برای ما مهم بوده که به بحث هوش هیجانی در مدیریت محدود نشویم و کارکردهای آن در سایر جنبه‌های زندگی را نیز بررسی کنیم:

 کاربرد هوش هیجانی در محیط کار و زندگی شخصی:: در دست نگارش::

 

مبانی هوش هیجانی یا هوش عاطفی
بعد از همه‌ی این بحث‌ها، تازه می‌توانیم بگوییم وارد مرحله‌ی یادگیری مبانی هوش هیجانی می‌شویم و می‌توانیم بگوییم هوش هیجانی یا هوش عاطفی چیست.

تا کنون سه مقاله در زمینه تعریف هوش عاطفی در دست نگارش است.

در یکی از مقاله ها ، نکته‌ای را به عنوان اصل صفر در مدیریت احساسات مطرح کرده‌ایم و آن نکته این است که احساسات و هیجانات، از جنس اطلاعات هستند و نباید آن‌ها را از فرایند تحلیل و تصمیم گیری خود حذف کنیم.

مقاله دیگر هم، با بررسی فاکتورهای هوش هیجانی در مدل جان مایر و سالووی، به ما کمک می‌کند تا تصویر بهتری از هوش هیجانی بالا و هوش هیجانی پایین داشته باشیم. اصطلاحاتی که آن‌ها را زیاد به‌کار می‌بریم و می‌خوانیم و می‌شنویم، اما شاید مفهوم‌شان به شکل شفاف در ذهن‌مان تثبیت نشده باشد:

 اصل صفر در مدیریت احساسات و افزایش هوش هیجانی

 نشانه های هوش هیجانی بالا چیست؟ :: در دست نگارش::

 برای تقویت هوش هیجانی روی چه مهارتهایی کار کنیم؟ :: در دست نگارش::

همدلی به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی:: در دست نگارش::
دنیل گلمن و نیز بسیاری از نظریه پردازان هوش هیجانی، جایگاه ویژه‌ای را در مدل‌های خود به همدلی (Empathy) اختصاص می‌دهند. ما هم آموزش هایی را در این زمینه در آکادمی ارمغان خواهیم داشت.

تاکنون سه درس زیر در این زمینه تدوین شده اند:

 اهمیت همدلی
 همدلی چیست؟ | تفاوت همدلی و همدردی
 پرسشنامه همدلی

کتابهای هوش هیجانی مورد استفاده در تدوین این مقالات
کتاب‌های زیر، در مقایسه با سایر کتابها و مقاله های هوش هیجانی استفاده شده، سهم بیشتری در تدوین درس داشته‌اند.

به همین علت آن‌ها را در این‌جا به صورت جداگانه فهرست کرده‌ایم:

 کتاب هوش هیجانی نوشته دانیل گلمن

 کتاب گفتگوهای سرنوشت ساز

 کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه

 کتاب هوش اجتماعی نوشته دانیل گلمن