تقویت هوش هیجانی
محسن بلنج

تقویت هوش هیجانی

احسان رفیعی 1399/01/23 64

اگر پاسخ تعداد نسبتاً زیادی پرسش‌های زیر برای شما (یا کسی از اطرافیان‌تان) مثبت است، احتمالاً خوب است به وقت گذاشتن برای افزایش و تقویت هوش هیجانی فکر کنید

 آیا احساس می‌کنید نسبت به بعضی رویدادها، آن‌‌قدر که مناسب و لازم می‌دانید، هیجان‌زده نمی‌شوید؟

 آیا جایی که همه انتظار دارند گریه‌تان بگیرد،‌ گریه نمی‌کنید؟ یا از این‌که هرگز خشمگین نشده‌اید، احساس غرور می‌کنید؟

 آیا پیش آمده که دیگران بگویند بی‌احساس هستید یا آن‌ها را نمی‌فهمید و درک نمی‌کنید؟

 آیا دائماً از این‌که دیگران رفتاری انجام داده‌اند که شما پیش‌بینی نمی‌کرده‌اید، شگفت‌زده می‌شوید؟

 آیا کار کردن و تعامل با کسانی که پیش‌زمینه‌ی بسیار متفاوتی از شما دارند، برایتان دشوار است؟

 آیا ناراحتی و غم‌زدگی دیگران، شما را به هم می‌ریزد و تمرکز خود را از دست می‌دهید؟

 آیا نزدیکان شما معتقدند که در مدیریت احساسات خود مشکل دارید؟

 زیاد پیش می‌آید که حرف‌هایتان را در غالب جوک‌ساختن و کنایه‌زدن به دیگران بیان کنید؟

 ترک ناگهانی جلسه و در کوبیدن و بیرون رفتن، در سابقه‌تان زیاد است؟

 گاهی ایمیل‌هایی سرشار از عصبانیت و خشم و آتش کنترل نشده ارسال می‌کنید؟

 آیا رابطه‌تان با همکاران و کسانی که در اطرافتان هستند، بسیار سطحی و محدود به وظیفه‌ی همان لحظه است؟

 آیا افراد خاصی هستند که دائماً تنش‌ها و درگیری و تعارض‌هایی را در تعامل با آن‌ها تجربه کنید؟

 آیا در نه گفتن مشکل دارید؟ وضعیت‌تان به شکلی هست که حس کنید قربانی دیگران شده‌اید؟

 پیش می‌آید که دیگران به خاطر شما، یک جمع یا گروه را ترک کنند؟

 ارتباط با دیگران را سخت و دشوار می‌دانید؟

 زیاد پیش می‌آید که از این‌که دیگران شما و اهداف و حرف‌هایتان را نفهمیده‌اند، شگفت‌زده شوید؟

 در پروژه‌های خود، تعارض‌هایی را تجربه می‌کنید که به نظر برسد قرار نیست هیچ‌وقت حل شوند؟

لازم به تأکید است که پرسش‌های بالا، یک پرسشنامه رسمی سنجش هوش هیجانی نیستند که شما به دنبال کلید و تعداد مناسب پاسخ‌های مثبت و منفی بگردید.

اما نشانه‌هایی هستند که اگر تراکم آن‌ها در زندگی شما یا اطرافیان‌تان زیاد باشند، اولویت تلاش برای تقویت هوش هیجانی را افزایش می‌دهند.