بیمه بعد از کورنا
محسن بلنج

بیمه بعد از کورنا

احسان رفیعی 1399/02/01 34

در تمامي كشورها زمان هايي بوده است كه بحران هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و يا حتي جنگ روبرو بوده اند . بزرگترين اين بحران ها جنگ هاي جهاني است . نگاهي به وضعيت كشورها بعد از جنگ جهاني  دوم  و شرايط امروز آنها كه جزو كشورهاي پيشرو، قدرتمند  و ثروتمند دنيا هستند گوياي تنها يك نكته است و آن نكته اميد و اميدواري به آينده و البته احساس مسئوليت به كشورشان است .

مي توان نشست و نگاه كرد و يااينكه با هر سختي و مشقتي كه هست حركت نمود و جلو رفت . بحران اقتصادي آمريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد دنيا زندگي ميليون ها نفر را تحت تاثير قرار داد اما  در همان زمان بحران اقتصادي كارافريناني ظهور كردند كه امروز جز ميلياردرهاي مشهور دنيا هستند .

وظيفه ما به عنوان فعالين صنعت بيمه و اختصاصا بيمه هاي زندگي (عمر) امروز بيش از پيش است . مشكل اصلي اقتصاد ما غول بزرگ نقدينگي است و همانگونه رياست محترم بانک مركزي ايران جناب آقاي دكتر همتي در سخنرانيشان در گردهمايي بيمه پاسارگاد فرمودند بيمه هاي عمر بهترين ابزار براي جمع آوري پول هاي كوچك و سرگردان و پس انداز آنها براي بيمه گذاران و البته استفاده از اين پولها براي كمك به اقتصاد كشور است .

در زمان بحران نيز پس انداز لازم است . حتي بيشتر لازم است . از خودتان بپرسيد و از هر كسي كه مي توانيد كه اگر امروز ١٠ ميليون تومان در جايي پس انداز كرده بوديد كه ميزاني زيادي هم نيست بد بود؟ البته كه نه

در زمان تلاطم بر عكس بسياري از افراد كه فكر مي كنند فروش سخت تر است ، بسيار راحت است چرا كه افراد جامعه در شرايطي قرار دارند كه به دنبال چيزي هستند كه آينده خانواده خود را تضمين كنند . اين تصميم شايد تصميمي خودآگاه نباشد . به عنوان مثال مهاجرت ها از  همين نوع تصميم هاست.

در دوران تلاطم نيز افراد به رحمت خدا مي روند ، بيمار شده ، به پول احتياج دارند ، بچه دار مي شوند و همه اين موارد به پس انداز و پوشش بيمه ي احتياج دارد .

و نكته پاياني :

در شرايط بي ثبات و متلاطم بسياري از فعالين رشته تخصصي ما تحت تاثير جو موجود دست از كار مي كشند و مانند بسياري منتظر معجزه مي مانند . اما بايد بسيار صريح بگويم معجزه اي در كار نيست و اگر در آينده با افرادي موفق و پولدار روبرو شديد فكر نكنيد آنها شانس آورده اند . اين افراد همانهايي هستند كه امروز سخت تر از گذشته و در شرايط بسيار سخت تر كار كرده اند .عدل خداوند نويد اين اتفاق را مي دهد .

پس بدون توجه به شرايط ، پر قدرت تر از گذشته و با انرژي مضاعف تلاش كنيم و يادمان باشد ما فقط مسئول خود نيستيم چرا كه خدمتي كه ما ارائه مي دهيم باعث تغييرات و پيشرفت  نسل آينده جامعه خواهد شد .

با يك سوال مطلب را به پايان مي برم

اگر در دوران جواني پدر و مادر شما پولي كه از كودكي شما پس انداز شده به شما ميدادند امروز چگونه زندگي ميكرديد ؟

جواب اين سوال خلاصه چرايي تمامي تلاشهاي ما براي داشتن جامعه اي بهتر در آينده است .