نماینده موفق بیمه
محسن بلنج

نماینده موفق بیمه

احسان رفیعی 1399/02/20 281

 

1-  این افراد کارهایی را انجام میدهند که دیگران جرأت انجام آن را ندارند:
نمایندگان موفق در فروش بیمه های عمر و تامین آتیه تصمیمات سخت و محکم می گیرند به گونه ای که در هر حالتی و در هر شرایطی به تصمیمات خود پایبند هستند و شرایط خانوادگی ،  مالی ، مشکلات شخصی را در رسیدن به هدف خود دخالت نمی دهند این افراد به جای اینکه به دیگران سخت بگیرند به خود سخت میگیرند.

 

2-  این افراد اعتقاد دارند که موفقیت شان در گرو خدمت و کمک به دیگران است :
از این رو این افراد دنبال راهی برای کمک به دیگران هستند و اولویت را در فروش خود نمی دانند.

 

3-  این افراد اهل برنامه ریزی هستند :
نمایندگان فروش بیمه های عمر و تامین آتیه اغلب نتیجه گرا هستند و وقتی به هدف خود دست می یابند احساس رضایت می کنند اما افراد موفق یک زندگی با نظم و با برنامه ریزی مدون دارند و با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می کنند و مقصد نهایی شان را فدای سودهای کوتاه مدت نمی کنند.

 

4-  این افراد عملگرا هستند :
این دسته از نمایندگان فروش بیمه عمر زمان خود را تلف نمی کنند آنها هنگامی که افراد ناموفق در خواب ناز هستند ،  در حال برنامه ریزی و تحقق اهداف خود هستند این افراد سهم موفقیت را در زندگی خود به این گونه تقسیم بندی می کنند که معتقدند در راه رسیدن به موفقیت ۱۰% برنامه ریزی و 90% عرق ریختن  دخیل است.

 

5- این افراد اهل ریسک هستند و ترسی ندارند :
نمایندگان موفق بیمه عمر و تامین آتیه به خوبی می‌دانند که بزرگترین دشمن یک فروشنده ترس از شکست و      ( نه )  شنیدن است آنها باور دارند که ( نه ) شنیدن جزئی از کارشان است و هرگز با شنیدن آن دلسرد نمی‌شوند.

 

6- این افراد دائماً در حال آموزش و یادگیری می باشند :
نمایندگان موفق در فروش بیمه های عمر و تامین آتیه دائماً در حال یادگیری هستند آنها روزانه ۳۰ دقیقه از وقتشان را صرف مطالعه و یادگیری مطالب جدید می کنند.

 

7-  این افراد مربیان و مشاوران خوبی در کنارشان دارند :
این افراد مربیان و مشاوران موفق در صنعت بیمه پاسارگاد را شناسایی می کنند با آنها قرار ملاقات می گذارند و از تجربیات گرانبهای آنها به خوبی استفاده می کنند.

 

8-  این افراد به کاری که می‌کنند اعتماد کامل دارند :
این افراد هرگز نظر دیگران را ارجع بر نظر خود نمیدانند.  این افراد شور و اشتیاق را لازمه حرکت در کارشان می دانند و در این راه تمام تلاش شان را در پیشبرد اهدافشان به کار می بندند .

 

9- افراد صبوری هستند :
این افراد هرگز مقابل شکست زانو نمی زنند و شکست را جزئی از موفقیت می‌دانند و دنبال راه های میانبر و سریع نیستند و به جای آن دنبال راهکارهایی می گردند که حتی اگر سخت و دشوار هم باشد اما او را به بهترین نتیجه ها  می رساند.

 

10-  این افراد نسبت به خودشان اطمینان کامل دارند:
آنها به توانایی های خود ایمان دارند که این کار باعث تعهد و تلاش بیشتر برای رسیدن به اهداف شان می شود.